Naše služby

· orezávanie a pílenie stromov, konárov

· montáž / servis osvetlenia, výmeny osvetľovacích zdrojov

· inštalácia fasádnych bannerov
· polep vysokých billboardov
· zameriavanie vo výškach (billboardy, fasády,...)
· obhliadky vo výškach
· montáže / demontáže svetelných a nesvetelných reklám
· servis svetelných a nesvetelných reklám
· servis hromozvodov
· opravy / výmeny / prekládky elektrických a iných káblových vzdušných vedení
· montáže / demontáže klimatizácií
· maliarske / natieračské práce vo výškach
· čistenie a opravy fasád, striech, odkvapových žľabov
· opravy / údržba obkladových systémov
· opravy / výmeny balkónových zábradlí a parapetov
· opravy / montáž / čistenie okien + vonkajšieho príslušenstva

· servis bezpečnostnej kamerovej techniky
· polep / odstraňovanie polepu presklených fasád
· montáž / demontáž vianočnej výzdoby, filmárske a fotografické práce
· zatepľovanie fasád a ich častí
· montáž / demontáž tieniacej techniky (rolety, žalúzie, ...)
· montáž / demontáž / servis reklamných totemov a vlajok
· montáž / demontáž vzduchotechniky, potrubí vo výškach

328s

Prihlásenie